اتاق های این زائرسرا بصورت اتاق فرشی و بدون تختخواب بوده و سرویس های بهداشتی، حمام و آشپزخانه بصورت عمومی قابل استفاده برای زائرین می باشد.