زائرسرای رضویه کاشانیها

زائرسرای رضویه کاشانیها

زائرسرای رضویه کاشانیها ؛ موقوفه مرحوم آیت الله یثربی (ره)؛ تحت اشراف بنیان خیریه مرحوم آیت الله یثربی از سال ۱۳۵۷ با هدف ارائه خدمات به زائرین کاشانی در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه والثنا افتتاح

خلاصه ای از فعالیتهای زائرسرا

در تمام این سال ها؛ سعی بر این بوده است که زائرین با حداقل هزینه از خدماتی مطلوب و قابل قبول بهره مند شوند. در همین راستا علاوه بر ساختمان اصلی زائرسرا، به حهت افزایش ظرفیت، ساختمانی در محدوده حرم

نحوه رزرو اتاق

نحوه رزرو اتاق

زائرسرای رضویه کاشانیها ؛ موقوفه مرحوم آیت الله یثربی (ره)؛ تحت اشراف بنیان خیریه مرحوم آیت الله یثربی از سال ۱۳۵۷ با هدف ارائه خدمات به زائرین کاشانی در نزدیکی حرم مطهر حضرت امام رضا علیه آلاف التحیه والثنا افتتاح

نوشته چهار

نوشته چهار

دارالکرام کاشان : بنیان خیریه به منظور حمایت مستقیم از نیازمندان در سال ۱۳۹۳ اقدام به تاسیس دارالیتام و دارالکرام کاشان نمود و این مجموعه در حال حاضر با تحت پوشش قرار دادن بیش از ۵۶۰ دانش آموز و دانشجو